ขอเชิญประกวดวงดนตรี(สตริง)ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. เข้าประกวดลักษณะเป็นทีม  โดยสมาชิกภายในทีมที่ร่วมการแข่งขันที่มีอายุไม่เกิน    22  ปี
2. จำนวนสมาชิกที่เล่นภายในวงดนตรี  มีจำนวนไม่น้อยกว่า  3 คน
3. การแต่งกายของสมาชิกในวงดนตรีให้สุภาพ พิจารณาตามความเหมาะสม

เพลงที่ใช้ในการประกวดระยะเวลา   20  นาที พร้อมซาวด์เช็ค

 1. เพลงตามความถนัด ช้า 1 เพลง
  2. เพลงตามความถนัดของวง  เร็ว 1  เพลง

ระยะเวลาประกวดวงดนตรี   รวม  3 วัน   รายงานตัวเวลา 17.00 ​ น.

รอบคัดเลือก วันที่ 30 – 31 มกราคม  2562

รอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่  3  กุมภาพันธ์  2562

 

กติกาในการประกวด

 1. เป็นการประกวดวงสตริง
  2. เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงที่ศิลปินร้องไว้แล้ว
  3. จำนวนผู้เข้าประกวดในแต่ละวงไม่น้อยกว่า 3 คน
  4.ทีมที่เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบ
  5. การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการประกวดวงดนตรี
   –  รางวัลชนะเลิศ                      มี   1   รางวัล     ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา             10,000 บาท
–  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    มี   1   รางวัล     ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา               5,000 บาท
–  รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2    มี   1   รางวัล    ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา               3,000 บาท
–  รางวัลชมเชย                        มี   2   รางวัล    ใบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา                1,000 บาท
–  People award                     มี   1   รางวัล     ถ้วยเกียรติยศ

 

ขอเชิญการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประจำปี 2562

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. ประเภท เยาวชน อายุไม่เกิน    15  ปี
 2. ประเภท นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปอายุ 16 ปีขึ้นไป

เพลงที่ใช้ประกวดร้องเพลง คนละ 2 เพลง


 1. เพลงถนัด ( ช้า)  รวม  1 เพลง
  2.  เพลงถนัด ( เร็ว)  รวม  1 เพลง

วันประกวด ประเภท เยาวชน  อายุไม่เกิน    15  ปี

รอบคัดเลือก

– วันที่  25 – 26  มกราคม  2562  เวลา  18.00 น. เป็นต้นไป
รอบชิงชนะเลิศ

– วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562   เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป

วันประกวด ประเภท ประชาชนทั่วไป

รอบคัดเลือก

– วันที่  27 – 29  มกราคม  2562   เวลา  18.00 น. เป็นต้นไป
รอบชิงชนะเลิศ

– วันที่  2  กุมภาพันธ์  2562   เวลา  17.00 น. เป็นต้นไป

รางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

–  รางวัลชนะเลิศ                        มี   1    รางวัล   ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา              5,000.บาท
–  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    มี   1  รางวัล    ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา              3,000.บาท
–  รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2    มี   1  รางวัล    ถ้วยเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา              2,000.บาท
–  รางวัลขวัญใจประชาชน        มี   1   รางวัล   ถ้วยเกียรติยศ

————————————————————————————————————————————–

สนใจการประกวดส่งใบสมัครที่ Email:earthradio@gmail.com  -แฟกซ์ใบสมัครได้ที่ 043-246427
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook/ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน / สายตรง คุณนิตยา 084-2035552

500 total views, 2 views today