AIS เตรียมพร้อมดูแลเครือข่ายเต็มที่ รับสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก”

AIS เตรียมพร้อมดูแลเครือข่ายเต็มที่ รับสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก”

นางวิไล เคียงประดู่ Head of Public Relations บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่งอาจส่งผลทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ และกระทบกับความปลอดภัยของประชาชนนั้น”

“AIS มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครือข่าย อุปกรณ์ และบุคลากร รวมถึงเตรียมมอบความช่วยเหลือด้านระบบสื่อสารให้ยังคงพร้อมบริการได้อย่างดีที่สุดในเบื้องต้น ดังนี้

  • ในด้านการดูแลเครือข่ายและควบคุมคุณภาพการให้บริการ AIS ได้จัดเตรียมรถสถานีฐานเคลื่อนที่และทีมงานวิศวกร ลงพื้นที่ดูแลสัญญาณและสถานีฐานในเขตภาคใต้ตลอด 24 ชม. ตลอดจนเตรียมจัดตั้ง War Room เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ในการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อให้ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยสามารถติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย AIS ได้อย่างปกติ
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ปั่นไฟ และน้ำมัน ในกรณีหากมีการตัดกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้สถานีฐานของ AIS ในพื้นที่สำคัญ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
  • จัดเตรียมน้ำดื่ม และถุงยังชีพ มอบให้แก่ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุ

ทั้งนี้ AIS ยังเตรียมดูแลลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างไม่ติดขัด โดยจะไม่ตัดสัญญาณโทรศัพท์และยืดเวลาการชำระค่าบริการให้ลูกค้าทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนอีกด้วย”

43 total views, 3 views today

2019-01-04T09:16:36+00:00

Eventesan.com

Fusce ut ipsum tincidunt, porta nisl sollicitudin, vulputate nunc. Cras commodo leo ac nunc convallis ets efficitur.

CONTACT US

  • 102/17 อาคารพิมานคอนโด 1 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • 084 2035552 / 081 9653059
  • earthradio@gmail.com