การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อปอ.)  จัดโครงการระบบส่งปลูกป่า ร่วมพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส  ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้มีพิธีปลูกป่าและมอบกล้าไม้      ในโครงการระบบส่งปลูกป่า ร่วมพัฒนาชุมชน มีนายวิรัตน์  เย็นสบาย  นายกเทศบาลตำบลกุดน้ำใส  เดินทางมาเป็นประธานในพิธี นายพิชัย มุมทอง วิศวกรระดับ10 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีนายแก้ว อวนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นและผอ.โรงเรียนกุดกว้าง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ร่วมในการรับมอบต้นกล้าไม้พร้อมรับหัวเชื้อจุลินทรีย์ EMและกากน้ำตาล

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  กฟผ. ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าแบบผสมผสานและสร้างความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ  จึงได้จัดโครงการระบบส่งปลูกป่า พัฒนาชุมชน  เพื่อร่วมอนุรักษ์ป่า  สร้างองค์ความรู้ในการดำเนินการฟื้นฟู บริหารจัดการป่า  สร้างเครือข่ายการฟื้นฟูและจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างความรัก สามัคคี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่ใกล้แนวสายส่งควบคู่ไปพร้อมกัน ด้วยการลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่บ้านกุดน้ำใสและบ้านกุดกว้าง ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งถือเป็นพื้นที่เป้าหมายที่   มีแนวเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 500 กิโลโวลต์ เส้นทาง อุดรธานี3 – น้ำพอง 2 ของ กฟผ. พาดผ่าน ดังนั้นโครงการระบบส่งปลูกป่า ร่วมพัฒนาชุมชน  ได้นำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EMและกากน้ำตาล มามอบให้จำนวน 150 ชุด และกล้าไม้จำนวน 400 ต้น ประกอบด้วย ต้นแคนา  ต้นสนประดิพัทธ์  ต้นยางนา  โดยจะมอบให้ทางโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส และโรงเรียนบ้านกุดกว้าง ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการต่อยอดต่อไปเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

152 total views, 2 views today