เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2561 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา ณ บริเวณสันเขื่อนอุบลรัตน์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมการ ปั่นฮักเขื่อน จัดโดยเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่น มีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและปล่อยขบวนจักรยาน มีนางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ประธานเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีนายพิพัตท์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวต้อนรับนักปั่นกว่า 500 คน  สำหรับการปั่นกิจกรรม “ปั่นฮักเขื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วม มีระยะทาง ประมาณ 50-60 กม. โดยมีจุด START  บนสันเขื่อนอุบลรัตน์  ปั่นผ่านบ้านพักรับรอง ไปจนถึงวงเวียนน้ำพุ เลี้ยวขวาออกประตูเขื่อนฯ ผ่านหน้าตลาดเขื่อนอุบลรัตน์ เลี้ยวขวาเข้าประตูเมือง ตรงเซเว่น  ผ่าน ทต. รพ. สถ.อ. ที่ว่าการอำเภอ บ้านท่าเรือ บางแสน 2 ผ่านทางเข้าบ้านภูคำเบ้า ผ่านทางเข้าบ้านโนนสวรรค์  ผ่านทางเข้าบ้านแก่งศิลา และผ่านหมู่บ้านภูเขาวง ผ่านหน้าอุทยานน้ำพอง ถึงจุดให้น้ำจุดที่ 1 ที่บริเวณผาสละโสด

ปั่นออกจากผาสละโสด ผ่านบ้านดอนกอก เข้าสู่บ้านหนองผือ พอถึง 4 แยก เลี้ยวซ้าย ผ่านหมู่บ้านหนองผือ ผ่านหน้าวัดบ้านหนองผือ มุ่งสู่บ้านปากช่อง ผ่านหมู่บ้านปากช่อง ถึงตลาดบ้านโคกงามเป็นจุดให้น้ำ จุดที่ 2

ออกจากจุดให้น้ำจุดที่ 2 แล้วปั่นตรงมาเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวซ้าย ก่อนถึงหมู่บ้านป่าหวายนั่ง ผ่านหมู่บ้านหนองเชียงซุย ผ่านหมู่บ้านโสกแต้ ผ่านหน้า ร.ร.พูวัด ผ่านบ้านโคกสว่าง เข้าหมู่บ้านโคกสูง แวะแยกโคกสูง เลี้ยวซ้าย บริเวณ 3 แยกเป็นจุดรับน้ำจุดที่ 3 จากนั้นออกจากจุดรับน้ำจุดที่ 3 แล้วให้ขี่ตามถนนใหญ่ ตรงอย่างเดียว มุ่งหน้าเข้าประตูเขื่อน นักปั่นร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นอันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

159 total views, 1 views today