เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรม ” Central Green Project @ Centralplaza Khonkaen ” มีนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ” Central Green Project @ Centralplaza Khonkaen โดยมีคุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คุณEdwin Hawson กรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง, ,พันเอก โรมรัน สารสมัคร  หัวหน้ากองกิจการพลเรือน   มณฑลทหารบกที่ 23,คุณวันทนา พิพัฒน์ไชยศิริ กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ขอนแก่น จำกัด,คุณวิลาส จรูญรุ่ง ผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบินสันขอนแก่น,ตัวแทนจาก สภอ. เมืองขอนแก่น พ.ต.ท. ศิริชัย กุลวิทิตและนายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยภาคีเครือข่ายจากทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัด ” Central Green Project @ Centralplaza Khonkaen ” ในครั้งนี้ จัดโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นับว่าเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ที่เป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการช่วยลดโลกภาวะร้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชนรอบข้าง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของจังหวดขอนแก่น ให้มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ในช่วงเทศกาลตลอดเดือนธันวาคมนี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผู้พบเห็นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น สนับสนุนอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และมอบถุงผ้าให้กับทางเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 400 ชุด และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนยังได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตามจุดต่างๆบริเวณเส้นทางถนนศรีจันทร์ (ประตูเมือง-ทางรถไฟ) ทาสีฟุตบาท และป้ายรถเมล์ทั้งสองฝั่งถนนให้เป็นไปด้วยความสวยงาม

187 total views, 1 views today