ขอนแก่น เปิดนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP “ภูมิปัญญา สร้างสุข” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลาง OTOP หน้าศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ดำเนินการภายใต้ Theme งาน “ภูมิปัญญา สร้างสุข” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

โดยมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานในงานมีการจัดนิทรรศการการจัดแสดงและจำหน่าย OTOP ณ บริเวณถนนข้างศาลากลางจังหวัดและถนนหน้าศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและต่างจังหวัด ได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังส่งผลให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการโดยตรง กำหนดจำหน่าย จำนวน 307 บูธ แบ่งได้ดังนี้
มีโซน OTOP จำนวน 232 บูธ มีโซน ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 30 บูธ มีโดมแอร์ (ผ้าไหม/เครื่องประดับ) จำนวน 45 บูธ
สำหรับการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP ได้มีกิจกรรมเสริมเพื่อดึงดูดลูกค้ามาชม ชิม ช้อป ดังนี้
1. การประกวดร้องเพลง OTOP ลูกทุ่งเสียงทอง
2. การประกวดชุดของขวัญของฝาก ของที่ระลึก(Gift set)OTOP นวัตวิถี
3. การแสดงและโชว์ผ้าไหมที่ชนะเลิศในงานปีนี้ 2561
4. การจัดรายการนาทีทอง ลด แลก แจก แถมในห้วงเวลาเย็นของทุกวัน ยอดจำหน่ายสินค้า ณ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2561 เป็นเงินจำนวน 21,849,320 บาท

โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบโล่เกียรติยศ เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าไหม และชุดของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก (Gilft set) OTOP นวัตวิถี

มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอและจนท.พช.และประชาชนสื่อมวลชนร่วมงานพิธีเปิดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

524 total views, 1 views today