เมื่อวันที่ 4 ธ.ค 2561 ที่ รร.ราชาวดีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่นสภาหัตถกรรมโลก Dr.Ghada Hijjiwi Qaddumi President WCC Asia Pacific Region ผู้แทนสภาหัตถกรรมโลก มอบใบรับรองการเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ ของจังหวัดขอนแก่น ให้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบแทนชาวจังหวัดขอนแก่น หลังจากทางคณะกรรมการจากสภาหัตถกรรมโลก ได้เดินทางมาตรวจและประเมินกลุ่มทอผ้าและชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด ทั้งประวัติความเป็นมาของผ้าไหมมัดหมี่ การสืบทอด และการเผยแพร่ภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น จนนำไปสู่การรับรองให้จังหวัดขอนแก่นเป็น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ โดยมี ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทยและประธานสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน ร่วมเป็นสักขีพยาน ก่อนที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้ามัดหมี่โลกและเสวนา 2018 : สืบสานภูมิปัญญาสู่อนาคต World IKAT Textiles Symposium (WITS) 2018 : Tying Heritage for the Future งานนี้จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 ธ.ค. 2561

290 total views, 2 views today