การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้จัดงานโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ลด โลก เลอะ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้จัดงานโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ลด โลก เลอะ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้จัดงานโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ลด โลก เลอะ” โดยได้เปิดตัวพร้อมกันทั้ง 45 สำนักงานสาขาในประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 วัถุประสงค์เพื่อเป็นการตอกย้ำด้านการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูกาลที่จะมาถึง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม”ลด โลก เลอะ”ที่วัดไชยศรี ตำบาลสาวะถี อำเภอเมือง ขอนแก่น

ทางด้านนางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น ได้เปิดเผยว่า”ได้ร่วมรณรงค์โครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ลด โลก เลอะ” โดยได้ร่วมกับสมาคมธุระกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สถาบันการศึกษา ชุมชนในพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรม มีการเก็บขยะในแหล่งท่องเที่ยว และปลูกต้นไม้(ปลูกต้นกล้วย) เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนยึดอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของชุมชนวัดไชยศรี ตำบาลสาวะถี อำเภอเมือง ขอนแก่น ซึ่งวัดแห่งนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางศาสนาที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมีจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) ที่เป็นสิมโบราณที่สวยงาม บอกเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสาน โดยเฉพาะในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ที่วัดแห่งนี้จะมีงานประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิมมีพิธีเสียเคราะหื ซึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนของชุมชนสาวะถีโดยใช้ต้นกล้วยใบตองกล้วยในการทำกระทงเสียเคราะห์”ทางด้านนางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น กล่าว

สำหรับกิจกรรมจัดงานโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ลด โลก เลอะ”ที่วัดไชยศรี ตำบาลสาวะถี อำเภอเมือง ขอนแก่น มีผู้เดินทางมาร่วมกินกรรมประมาร 150 คน

213 total views, 1 views today

2018-12-01T17:24:29+00:00

Eventesan.com

Fusce ut ipsum tincidunt, porta nisl sollicitudin, vulputate nunc. Cras commodo leo ac nunc convallis ets efficitur.

CONTACT US

  • 102/17 อาคารพิมานคอนโด 1 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • 084 2035552 / 081 9653059
  • earthradio@gmail.com