สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ไมซ์ซิตี้แห่งอีสาน เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเมืองไมซ์ของไทย  จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ หรือ  MICE City Summit  ดึงผู้บริหาร ข้าราชการและผู้แทนจากเมืองไมซ์ทั่วประเทศร่วมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติของจังหวัดขอนแก่น  เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย รองรับการเติบโตของนักเดินทางธุรกิจ กลุ่มไมซ์จากทั่วโลก

นาย จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บได้เดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดต่างๆของไทย ผ่านการจัดประชุม MICE City Summit อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการไมซ์ของไทย  และในปีงบประมาณ 2562 นี้ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองไมซ์ที่มีความพร้อมแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2018 หรือ PDMF 2018 ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561  ถือเป็นโอกาสอันดีของ ผู้แทนจากเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ ที่จะได้เยี่ยมชมการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมในระดับนานาชาติ พร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการที่สสปน. จัดขึ้น โดยทีเส็บได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการและผู้แทนจากเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งหมด 13 จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมงาน ซึ่งผู้แทนเหล่านี้ล้วนเป็นบุคลากรสำคัญในการร่วมกับทีเส็บในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละพื้นที่”

“ภายในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ตัวแทนจากเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพจะได้เยี่ยมชมการทำงานของจังหวัดขอนแก่นในฐานะ MICE City ที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากไทยและต่างประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมองค์กร และประชุมสมาคมในระดับนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า  โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการทำงานไมซ์ในระดับจังหวัด การเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมไมซ์ท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่นชมเส้นทางโครงการ 7-Theme ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ พัฒนาสินค้าและบริการไมซ์ที่ทีเส็บร่วมกับจังหวัดในการพัฒนาเส้นทางกิจกรรม ในหัวข้อ “จัดกิจกรรมแบบไมซ์-จัดอย่างไรให้โดนใจผู้ซื้อ” ณ บ้านดงบัง เขาสวนกวาง หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดีเด่นระดับประเทศ สวนสัตว์ขอนแก่น และออร่าฟาร์ม ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมรำบวงสรวงงานเทศกาลไหมนานาชาติ ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน PDMF 2018 ซึ่งถือเป็นการจัดประชุมนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 300 คน


เพื่อรับฟังหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจในการทำการตลาดระดับเมือง อาทิ Status of Destination Management Around the World, The Role of Local Experiences in Destination Marketing, Fighting Undertourism Through Innovative Storytelling หรือ Managing the Disconnect between Destination Organisations and Communities เป็นต้น  และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อปเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลเพื่อไม่พลาดเทรนด์ 4.0 ภายในงานอีกด้วย โดยกิจกรรมหลักด้านการประชุม จัดขึ้น ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเตล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ”

“ทีเส็บเชื่อมั่นว่ากิจกรรม MICE City Summit จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อผลักดันการพัฒนาตนเองของเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพ  ยกระดับและพัฒนาจุดหมายปลายทางไมซ์แห่งใหม่ในเมืองไทย  เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ต้องการดันไมซ์เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม กระจายรายได้สู่จังหวัดต่างๆ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ให้กับคนไทยทุกภูมิภาคอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

 

375 total views, 1 views today