ปตท. คว้ารางวัลยอดเยี่ยมบริษัทด้านนวัตกรรม “SET Award 2018”

ผลงาน “iPMMS” นำดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เสริมความปลอดภัยแก่ประชาชน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมบริษัทด้านนวัตกรรม จากผลงาน Integrated Pipeline Maintenance and Monitoring Systemหรือ iPMMS ในงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยเป็นระบบการป้องกันสนิมด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี หรือระบบ Cathodic Protection ทางไกลแบบออนไลน์ สำหรับงานตรวจสอบระบบป้องกันการผุกร่อนภายนอกท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยนวัตกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภารกิจดูแลความมั่นคงแข็งแรงของท่อซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางพลังงานของประเทศและประชาชนที่อยู่รอบแนวท่อส่งก๊าซฯ ให้ปลอดภัย อีกทั้งมีการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้ลดต้นทุนของการตรวจสอบ บำรุงรักษาท่อฯ ได้กว่า 7.5 ล้านบาทต่อปี

“รางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจแก่ ปตท. ที่มุ่งมั่นตั้งใจนำดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้สามารถต่อยอดนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างดียิ่งโดยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดังกล่าวนำไปใช้งานจริงในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี และปราจีนบุรี รวมถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก และมีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมทั้งระบบของสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ต่อไป” นายชาญศิลป์กล่าว

ทั้งนี้ iPMMS เป็นผลงานความร่วมมือกันทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ปตท. ได้แก่ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ที่ผลิตวัสดุอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งเพื่อใช้ส่งข้อมูล และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารใหม่ NB-IoT เพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ โดยเฉพาะ

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการโดยใช้ดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน (Digitalization) ร่วมกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

104 total views, 1 views today