พช.ขอนแก่น แถลงข่าว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน “สร้างรายได้ให้ชุมชน และประชาชนมีความสุข” โดยได้รับเกียรติจากนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน มีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน  งานนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และชุมชนท่องเที่ยว 7 เส้นทาง และกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว จัดทำแผนพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.ขอนแก่น ทั้ง 114 ชุมชน โดยมีแขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และ จนท.พช.ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

216 total views, 1 views today