เมื่อวันที่  16 พ.ย. 2561เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  /จ.ขอนแก่นจัดพิธีเปิดการประกวดผ้าไหมในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดเป็นปีที่ 4 เป็นการประกวดผ้าไหทภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยในปีนี้มีผ้าไหมส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 236 ผืน มีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิด นายธีรเชษฐ์ สอนปะละพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้กล่าวรายงาน   ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไหมการผลิตผ้าไหมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายพร้อมทั้งร่วมเป็นการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมให้มีขนาด สัดส่วน สีสันลวดลาย ที่เหมาะสม สวยงามและตอบสนองประโยชน์การใช้สอยให้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งผลิตผ้าไหมให้เป็นแหล่งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด  การประกวดผ้าไหมครั้งนี้มีทั้งหมด 8 ประเภทประกอบด้วยประเภท
1)ผ้าไหมมัดหมี่ แบบ 3 กตะกอ
2)ผ้าไหมมัดหมี่แบบ 3 ตะกอ สีธรรมชาติ
3) ผ้าไหมมัดหมี่ แบบ 2 ตะกอ
4)ผ้าไหมมัดหมี่ แบบ 2 ตะกอ สีธรรมชาติผ้า
5)ไหมมัดหมี่ข้อ (หมี่คั่น)
6)ผ้าไหมพื้นเรียบ
7) ผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์ ลายประเพณี
8)ผ้าไหมมัดหมี่ลายประจำจังหวัด”แคนแก่นคูณ”

ซึ่งได้รับเกียรติจากมคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไหม จากที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  รองนายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น บุคลากรหม่อนไหม ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินในครั้งนี้

 

239 total views, 1 views today