มข. จัดอบรมการแพทย์แผนไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกอมเกาะ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองตามหลักการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย การหามวลกาย ธาตุเจ้าเรือนและอาหารที่ควรทาน ยาหอม และลูกประคบเย็น

สำนักบริการวิชาการ มข. นำผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย อาจารย์เอมอร ปาสาทัง และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม การแพทย์แผนไทย ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองตามหลักการแพทย์แผนไทย

           กิจกรรมการอบรม ประกอบด้วยการติดตามผลการตรวจร่างกาย ธาตุเจ้าเรือนและอาหารที่ควรรับประทาน และที่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญคือ ยาหอมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 1) ยาหอมเทพจิตร ใช้แก้ลม บำรุงหัวใจ โดยผสมน้ำดอกไม้เทศ 2) ยาหอมทิพโอสถ แก้ลมวิงเวียน แก้ลมบาดทะจิต ใช้น้ำดอกมะลิเป็นน้ำกระสายยา 3) ยาหอมอินทจักร แก้คลื่นเหียนอาเจียน โดยใช้น้ำลูกผักชี หรือเทียนดำต้ม หรือน้ำสุก แก้ลมจุกเสียด ใช้น้ำขิงต้ม 4) ยาหอมนวโกฐ แก้ลมคลื่นเหียน อาเจียน ใช้น้ำลูกผักชี เทียนดำต้ม แก้ลมปลายไข้ ใช้ก้านสะเดา ลูกกระดอม และบอระเพ็ด ต้มเอาน้ำ ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ใช้น้ำสุกแทน ทำให้ทราบประเภทของยาหอม และข้อควรระวังในการรับประทาน

ในช่วงบ่าย วิทยากรได้พาทำลูกประคบเย็น เพื่อใช้ประคบบรรเทาอาการปวด ใช้ได้ทั้งอาการปวดที่เป็นบาดแผล มีอาการบวมร่วมด้วย โดยทำจากตัวยา 2 ชนิด คือ ขิง และพริกไทยดำ ตำบุบ แล้วห่อด้วยผ้าขาว เวลาประคบให้ชุบด้วยน้ำส้มสายชู

           สามารถติดต่อขอข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทย ได้ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043 009 700 ต่อ 44534

ข่าว : ประภาพรณ์ ขันชัย
ภาพ : ชาลี พรหมอินทร์

115 total views, 1 views today