ค่ายสีหราชเดโชไชยเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2561

ที่กองบัญชาการหน่วยฝึกทหารใหม่ ณ กองร้อยอาวุธเบาที่ 3 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา พ.ท.สัญญา  โยธานันต์   ผู้บังคับกองพันฯ  (ผู้อำนวยการฝึก)กองร้อยอาวุธเบาที่ 3 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จังหวัดขอนแก่น

ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า”ทางค่ายสีหราชเดโชไชยฯได้เตรียมสถานที่ต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 153 นาย ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดกาฬสินธุ์   ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 2 โดยจะเดินทางเข้าพื้นที่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้ มาฝึกเพื่อประจำการในแต่ละหน่วย โดยทางกองทัพมีความห่วงใย เรื่องการฝึก การดูแล เรื่องของสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ และสวัสดิการด้านต่างๆให้ได้อย่างครบถ้วน โดยได้จัดเตรียมความพร้อม แน้นหัวข้อหลักๆ คือ  ด้านการฝึกให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ   ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานที่ โรงนอน เป็นไปตามคำแนะนำของกรมแพทย์ทหารบก   และเตรียมด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9  การดูแลสุขภาพทหารใหม่ให้ได้รับความปลอดภัยในขณะทำการฝึกในค่ายฯ

โดยกองร้อยอาวุธเบาที่ 3 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จังหวัดขอนแก่น ให้คำมั่นกับผู้ปกครองว่า ทางกองทัพบกจะให้ความสำคัญกับทหารใหม่ที่จะเข้ามารับใช้ประเทศชาติ การกระทำใดๆที่เกิดความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บกับทหารใหม่จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยวิธีการฝึกจะเป็นการฝึกตามคำแนะนำของกรมยุทธศึกษาทหารบก  เพื่อให้ทหารใหม่ได้มีสุขภาพแข็งแรง  มีความรู้ทางวิชาทหารเพื่อออกไปรับใช้ชาติ  ทางค่ายฯจะดูแลลูกหลานของท่านดุจเป็นลูกหลานของเรา “พ.ท.สัญญา  โยธานันต์   ผู้บังคับกองพันฯ  กล่าวปิดท้าย

275 total views, 2 views today