วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณบึงศรีฐาน มหาวิทยาลัย ขอนแก่น นายอรุณชัย ชัยคณารักษ์กูล ประธานกรรมการ บริษัท C.K.ฟู้ดส์ ร้อยเอ็ด จำกัด (The Pizza Company 1112 & Swensen’s & DQ สาขาขอนแก่น สาขายโสธร สาขาโรบินสันร้อยเอ็ดและบิ๊กซีร้อยเอ็ด ) พร้อมคณะผู้บริหารมอบเก้าอี้จำนวน 10 ตัว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ

เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ชาวขอนแก่น นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยบริเวณรอบบริเวณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต่อไป

251 total views, 1 views today