The Pizza Company 1112 โดย บริษัท ซี.เค.ฟู้ดส์ ร้อยเอ็ด จำกัด มอบเก้าอี้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในบริเวณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

The Pizza Company 1112 โดย บริษัท ซี.เค.ฟู้ดส์ ร้อยเอ็ด จำกัด มอบเก้าอี้เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในบริเวณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณบึงศรีฐาน มหาวิทยาลัย ขอนแก่น นายอรุณชัย ชัยคณารักษ์กูล ประธานกรรมการ บริษัท C.K.ฟู้ดส์ ร้อยเอ็ด จำกัด (The Pizza Company 1112 & Swensen’s & DQ สาขาขอนแก่น สาขายโสธร สาขาโรบินสันร้อยเอ็ดและบิ๊กซีร้อยเอ็ด ) พร้อมคณะผู้บริหารมอบเก้าอี้จำนวน 10 ตัว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ

เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ชาวขอนแก่น นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยบริเวณรอบบริเวณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต่อไป

191 total views, 1 views today

2018-10-11T17:57:40+00:00

Eventesan.com

Fusce ut ipsum tincidunt, porta nisl sollicitudin, vulputate nunc. Cras commodo leo ac nunc convallis ets efficitur.

CONTACT US

  • 102/17 อาคารพิมานคอนโด 1 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • 084 2035552 / 081 9653059
  • earthradio@gmail.com