เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 08.00-11.30 น. ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ได้มีนพิธีวางศิลาฤกษ์และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารที่ พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น มีคุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น คุณปรีชา พันธ์นิกุล  รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย   รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  คุณจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์  รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  ร่วมเป็นเกียรติ พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารที่ พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง บนเนื้อที่ 1,130 ไร่ มูลค่าโครงการก่อสร้างในกรอบวงเงิน 2,004,900,000 บาท มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี
ประกอบด้วย.-
: งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม
: งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และปรับปรุงที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จากเดิมเนื้อที่ 16,500 ตารางเมตรเป็น 44,500 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง อาคารจอดรถเดิม 5 ชั้น ปรับปรุงเป็น 7 ชั้น เดิมรองรับการจอดรถยนต์ได้ 450 คัน เป็น 1,160 คัน
โดยปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีภารกิจรองรับเที่ยวบินพาณิชย์ 4 สายการบิน ประกอบด้วย.-
– สายการบินไทยสมายล์
– สายการบินไทยแอร์เอเซีย
– สายการบินนกแอร์
– สายการบินไทยไลอ้อนแอร์
รวมถึงเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำครอบคลุมทุกเส้นทางและเชื่อมต่อภูมิภาคของไทยทั้งหมด ทั้งจากสนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินหาดใหญ่ โดยมีเที่ยวบินให้บริการมากกว่า 18 เที่ยวบินต่อวัน รวมไปกลับแล้ว 36 เที่ยวบิน

183 total views, 1 views today