กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ยกสินค้าของดีเกรดพรีเมียม ร่วมงาน หอการค้าแฟร์” จัด มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐวิถี ของดี ร้อยแก่นสารสินธุ์”  ณ จังหวัดเชียงใหม่ 28 ..- 2 .. 2561  สร้างโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรากหญ้า  และเผยแพร่สินค้าประชารัฐให้รู้จักแพร่หลาย

 

จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  ได้จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าประชารัฐวิถีของดี ร้อยแก่นสารสินธุ์โดยมีการจัดแสดงสินค้าจากกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประกอบไปด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์  ยกสินค้าประชารัฐของดีเกรดพรีเมียม อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่  ไก่ย่างเขาสวนกวาง  ข้าวทุ่งกุลาร้อยเอ็ด  กว่า 80 ร้านค้า  สร้างโอกาสทางการตลาด   สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรากหญ้า และเผยแพร่สินค้าประชารัฐให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจรากหญ้าให้มีความเข้มแข็ง มีการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการตลาด เพื่อนำสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผู้ประกอบการรากหญ้า

และเป็นโอกาสอันดีที่ทางหอการค้าไทย ได้เตรียมจัดงานแสดงสินค้า หอการค้าแฟร์ หรือ TCC Fair” ในระหว่างวันที่ 28 .. – 7 ..61 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้ก็ถือเป็นการฉลองครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ทางหอการค้าไทยจึงได้เรียนเชิญกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์เข้าร่วมจัดแสดงในงาน

นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ยังได้กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังจะเป็นการได้แสดงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ในการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย โดยได้รวบรวมความเป็นที่สุดจากสมาชิกเครือข่ายกลุ่มจังหวัด  ผู้ประกอบการต่าง ๆ และเครือข่ายSME  นำสินค้าอุปโภค บริโภค มาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในจังหวัดภาคเหนือ โดยในงานนี้ นอกจากนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า การท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์แล้ว  ยังเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งในระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน ในรูปแบบของประชารัฐ

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังได้กล่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน มหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าประชารัฐวิถี ของดี ร้อยแก่นสารสินธุ์”  ภายในงาน จะได้ ช็อป ชม ชิม แช๊ะ แชร์ โดยจะมีการแสดงและจำหนายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และสินค้าประชารัฐ มีการจัดแสดงสินค้าประชารัฐของดีเกรดพรีเมียม อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่  ไก่ย่างเขาสวนกวาง  ข้าวทุ่งกุลาร้อยเอ็ด  กว่า 80 ร้านค้า  การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสาน การแสดงโชว์ผ้าไหมระดับพรีเมี่ยม ของ 4 จังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย แล้วพบกันในวันที่  28 ..- 2 ..61 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 

 

227 total views, 1 views today