มข.จัดอบรม “ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”

มข.จัดอบรม “ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กลุ่มหมอยาไทย จัดโครงการ “ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านกง จำนวนทั้งสิ้น 111 คน โดยนายโยธิน ศรีหนองเม็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้่นกง เป็นประธานเปิดงาน

          กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ความรู้ด้านการปรับสมดุลร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ และการให้ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือนตามเดือนเกิด แนะนำจุดอ่อนสุขภาพและอาหารประจำธาตุ เพื่อปรับและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม การออกกำลังกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และกิจกรรมการสาธิตการทำยาดมสมุนไพร การทำน้ำสมุนไพร น้ำจับเลี้ยงเพื่อสุขภาพ โดยทีมวิทยากรผู้ให้ความรู้จากคณะแพทยศาสตร์ มข. ประกอบด้วยอาจารย์เอมอร ปาสาทัง และกลุ่มหมอยาไทย จังหสัดขอนแก่น

องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่สนใจ หลักสูตร และการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ สามารถติดต่อขอคำปรึกษาแนะนำได้ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043 348 983 หรือ เพจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว : ชาลี พรหมอินทร์
เรียบเรียง : ประภาพรณ์ ขันชัย

102 total views, 1 views today

2018-09-21T07:57:00+00:00

Eventesan.com

Fusce ut ipsum tincidunt, porta nisl sollicitudin, vulputate nunc. Cras commodo leo ac nunc convallis ets efficitur.

CONTACT US

  • 102/17 อาคารพิมานคอนโด 1 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • 084 2035552 / 081 9653059
  • earthradio@gmail.com