Khon Kaen Pink Bra Run 2018 วิ่งนมชมพูขอนแก่น ครั้งที่ 1 ปี 2561 วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 โดยชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพูร่วมกับหน่วยมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และชมรม วิ่งทะลุไมล์

วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561

10.00 – 16.00 รับเบอร์วิ่งและเสื้อที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง

ชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและรับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

15.00 – 16.00 กิจกรรมเสวนาบนเวทีเรื่องมะเร็งเต้านม

16.30 – 18.00 กิจกรรมวิ่ง Pink Bra Run

18.30 – 20.00 กิจกรรม Pink Light to Fight Breast Cancer

มินิคอนเสิร์ต คุณฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน

ติดตามข่าวสาร กิจกรรม facebook page : Khon Kaen Pink Bra Run 2018

ติดต่อสอบถาม โทร 0982625664

Email : KkPinkBraRun2018@gmail.com

**** หมายเหตุ : ขอความกรุณาชำระเงินก่อนลงทะเบียน เนื่องจากต้องแนบหลักฐานการโอนในการสมัครวิ่ง

276 total views, 1 views today