โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเมืองเพียประจำปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเมืองเพียประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. นายธวัชชัย. รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเมืองเพีย โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.สตรีตำบลเมืองเพียร่วมแสดงพลังด้วยการรำออนซอนอีสาน
2.สร้างการรับรู้เรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยนายนริศ. เกียรติทรงพานิช อัยการ
3.สร้างการรับรู้เรื่องการสร้างวินัยทางการเงิน โดยนางสาวสุภา บวรพาณิชย์ พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่
4.สร้างการรับรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ โดยนางสาวปภินพิทย์. พัวโสพิศ หัวหน้าฝ่ายรายการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น
5.สาธิตการฝึกอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าขาวม้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน
กลุ่มเป้าหมายผู้นำสตรีจาก14 หมู่บ้านของตำบลเมืองเพียจำนวน 210 คน
ในการนี้นางสาวสุภา บวรพาณิชย์ พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ นางนิลุบล อะทุมชาย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเมืองเพีย ผู้ดำเนินกิจกรรม และนายก อบต.เมืองเพียพร้อมทีมงานสนับสนุนสถานที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย นายเดชคำรณ. สิงคลีบุตร สจ.เขตพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

105 total views, 2 views today

2018-09-13T08:17:16+00:00

Eventesan.com

Fusce ut ipsum tincidunt, porta nisl sollicitudin, vulputate nunc. Cras commodo leo ac nunc convallis ets efficitur.

CONTACT US

  • 102/17 อาคารพิมานคอนโด 1 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • 084 2035552 / 081 9653059
  • earthradio@gmail.com