ขอนแก่น/โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านโนนสะอาด อ.โคกโพธิ์ไชย

ขอนแก่น/โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านโนนสะอาด อ.โคกโพธิ์ไชย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. นางจิรภา. เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ นตผ.ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และธนาคาร SME สาขาขอนแก่น ได้ออกติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี บ้านโนนสะอาด อ.โคกโพธิ์ไชย เพื่อให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP ให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจนมีปัญหาการดำเนินงานในเรื่องใดบ้าง โดยมีผู้เข้าร่วมรับการตรวจติดตามจำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ณ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ และเยี่ยมชมโอ่นโหล่นซาจุดเช็คอินริมแม่น้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย

112 total views, 1 views today

2018-09-13T07:59:57+00:00

Eventesan.com

Fusce ut ipsum tincidunt, porta nisl sollicitudin, vulputate nunc. Cras commodo leo ac nunc convallis ets efficitur.

CONTACT US

  • 102/17 อาคารพิมานคอนโด 1 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • 084 2035552 / 081 9653059
  • earthradio@gmail.com