วันเดย์ทริปเดินทางมาถึงอำเภอที่ 26 จบปิดทริป สรุปผู้เข้าร่วมเดินทางกว่า 2500 คน

วันเดย์ทริปเดินทางมาถึงอำเภอที่ 26 จบปิดทริป สรุปผู้เข้าร่วมเดินทางกว่า 2500 คน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 /คณะ 1 เดย์ทริป วันเดียวเที่ยวเมืองขอนแก่น นำโดยนางสิริพร จังตระกุล ภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฯนำคณะ เดินทางเที่ยวรอบๆอำเภอเมือง ซึ่งมีชมจุดที่น่าสนใจเช่น ชมหาดดอนจาน แก่งน้ำต้อน ตำบลดอนช้าง เป็นริมหนองน้ำ กว้างกว่า 6,500 ไร่ ซึ่งกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลักของขอนแก่นต่อไป แวะชมโบราณสถาน กู่แก้ว ซึ่งสันนิฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยวรมันที่ 7 มีความเชื่อและศรัทธาของชุมชนสืบทอดกันมา เข้าเยี่ยมชมวัดไชยศรี ตำบลสาวะถี สิมโบราณ ที่เก่าแก่ มีอายุกว่า 100 ปี และมีฮูปแต้ม(จิตรกรรมฝาผนัง)ที่เล่าเรื่องราวของ สินไชย และ สิงโห เข้าชมสวนเกษตรอาจารย์สัญญา บนความตั้งใจของการเกษตรอินทรีย์ ปลูกสวนผสม เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังตำบลศิลาเยี่ยมชมทำความรู้จัก ศิลาโฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยวอิงชายสายน้ำพอง โดยการรวมตัวของชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างจุดขายโฮมสเตย์อาสาดูแลนักท่องเที่ยว ได้ให้มาสัมผัสถิ่นท้องถิ่น ด้วยความภาคภูมิใจ

โดยนางสิริพร จังตระกุล ภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเปิดใจว่า”ตนเองต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการเดินทางรวมแล้วกว่า 2,500 คน ใช้ระยะเวลากว่า 5 เดือน ขอบคุณนายอำเภอทุกอำเภอ ขอบคุณชาวบ้านที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเมือง ที่พวกเขาได้มาเห็นสิ่งสวยงามที่ชาวเมืองไม่ได้สัมผัสเช่น มิตรภาพที่สวยงามของชาวบ้าน ความสมัคคีของชุมชน วิถีวัฒนธรรมและผักปลอดสารพิษที่ชาวเมืองแสวงหา สิ่งเหล่านี้ชาวเมืองได้มาพบเจอด้วยตัวเองนำสามารถนำไปบอกต่อและต่อยอดการเที่ยวทั่งรูปแบบครอบครัวหรือจัดทัวร์ทริปเล็กๆเที่ยว 1 วันหรือครึ่งวันก็ได้ และที่สำคัญทุกท่านที่เดินทางร่วมคณะเกิดการจับจ่ายสินค้าของดีของแค่ละชุมชนทำให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้านอีกด้วย”นางสิริพร จังตระกุลกล่าว

สุดท้ายมีงานเลี้ยงอำลาวันเดย์ทริปพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้พิชิตทุกเส้นทางทั้ง 26 อำเภอโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์ จังตระกุล ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ่งใจ

220 total views, 1 views today

2018-10-29T10:11:29+00:00

Eventesan.com

Fusce ut ipsum tincidunt, porta nisl sollicitudin, vulputate nunc. Cras commodo leo ac nunc convallis ets efficitur.

CONTACT US

  • 102/17 อาคารพิมานคอนโด 1 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • 084 2035552 / 081 9653059
  • earthradio@gmail.com