ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “SMD Family Running for Fun 2018” ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 06.00 – 09.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “SMD Family Running for Fun 2018” ว่า ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “SMD Family Running for Fun 2018” ภายใต้คำขวัญ ครอบครัวอบอุ่น สุขภาพแข็งแรง สานพลังแห่งรักร่วมกัน ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 06.00 – 09.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่น ให้เกิดขึ้นในครอบครัว อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป


โดยกำหนดเส้นทาง 2 ระยะ คือ 2.5 กิโลเมตร (เสื้อสีชมพู) และ 6.5 กิโลเมตร (เสื้อสีส้ม) แยกเป็นประเภทบุคคล 200 บาท ครอบครัว 2 คน 400 บาท และครอบครัว 3 คน 600 บาท
กติกาการแข่งขัน
– ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 – 5 ทุกประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ส่วนผู้เข้าเส้นชัย 100 คนแรก จะได้รับเหรียญรางวัล (รวมถึงผู้สมัครประเภทครอบครัวด้วย)
– การแข่งขันประเภทครอบครัว 2 คน และ 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 ต้องสมัครแข่งขันระยะทาง 2.5 กิโลเมตรเท่านั้น โดยสมาชิกครอบครัวจะต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันตามประเภทที่สมัคร
– การแข่งขันประเภทครอบครัว 2 คน และ 3 คน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ถือเป็นประเภททั่วไป ต้องสมัครแข่งขันในระยะทาง 6.5 กิโลเมตร โดยสมาชิกครอบครัวจะต้องเข้าเส้นชัยพร้อมกันตามประเภท ที่สมัคร ผู้สนใจสมารถเข้าไปดูรายละเอียดและกดปุ่มลงทะเบียนได้ที่หน้าเพจ ตามด้านล่างนี้
https://web.facebook.com/SMD-Family-Running-For-Fun-191276…/
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 094-5156499
ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ยังได้กล่าวฝากทิ้งท้ายไวว่า ขอเชิญชวนผู้รักครอบครัว รักสุขภาพ จับมือกันมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “SMD Family Running for Fun 2018” พร้อมๆกันในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 นี้เวลา 06.00 – 09.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

991 total views, 3 views today