เมื่อค่ำคืนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา19.00 น.ที่ผ่านมา ณ ลานต้นจามจุรี อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ชิงชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นาย บัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานคณะกรรมการ การตัดสินในรอบนี้,นางภาวนา ประจิตต์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่นและคุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ร่วมเป็นเกียรติมอบถ้วยรางวัล, ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินประกอบไปด้วย นาย บัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข,นางปาริชาติ มณีฉายนักจัดรายวิทยุ. ,นางสาวนิราภร รัตนทิพย์ นักจัดรายการวิทยุและพนักงานวิชาชีพระดับ 7 กองบริหาร กฟผ…นายสาโรช พงษ์พิมล นักจัดรายการวิทยุ, สำหรับการการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ชิงชนะเลิศประเภทประชาชนทัวไป มีผู้ผ่านการคัดเลือกมาชิงชนะเลิศ 14 คน มีผลการประกวดดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส. ธิดารัตน์ แก้วมะ มี 1 รางวัล ถ้วยเกียรติยศของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พร้อมเงินรางวัล จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้แก่ น.ส.หทัยรัตน์ อาษาสิงห์ ถ้วยเกียรติยศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พร้อมเงินรางวัล จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5,000 บาท
รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้แก่ นายวีระยุทธ แสนโสภา ถ้วยเกียรติยศ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา
พร้อมเงินรางวัล จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3,000 บาท
ขวัญใจประชาชน (ชาย) ได้แก่ นายวีระยุทธ แสนโสภา มี 1 รางวัล คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข
ขวัญใจประชาชน (หญิง) ได้แก่ น.ส.ปวีณา สังฆภัณฑ์ มี 1 รางวัล ถ้วยเกียรติยศ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
สำหรับประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่ 7 ในครั้งนี้งานจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหาประสบการณ์และสร้างฝันสู่อนาคตที่ดี ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้คนในครอบครัวได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งยังสร้างสีสัน ความบันเทิง ให้กับงานวันเกษตรอีสานด้วย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีมติมอบหมายให้ชมรมคนทำสื่อภาคอีสานเป็นตัวแทนจัดเวทีการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่งงานเกษตรภาคอีสาน อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 สำหรับวันสุดท้ายวันที่ 4 กพ.61 นี้ ยังมีการการประกวดวงดนตรี “Aggie Music Awards 2018” ครั้งที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

 

 

 

544 total views, 1 views today