สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ส่งหนังสือชี้แจงสื่อมวลชน ข้อมูลเงินสหกรณ์ครูขอนแก่น จำกัดหาย 1,175 ล้านบาท คลาดเคลื่อน หายจริงแค่ 3 รายการ 405,015,719.18 บาท ส่วนคำสั่งเพิกถอนมติตัวเลขกำไรคณะกรรมการพิจารณาฯได้ยกอุทธรณ์แล้ว แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดยังใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองต่อไป
ยังวุ่นไม่เลิกกรณีประเด็นเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดหายไปจากบัญชีเงินฝากแบงก์ไทยพาณิชย์ สาขาถนนดินแดง กทม. บัญชีเลขที่ 144-101918-9 จำนวน 1,175 ล้านบาทหรือหายไปเพียง 405 ล้านบาท (ไม่ได้คำนวณดอกเบี้ย)จนนำไปสู่การแจ้งความฟ้องร้องกันไปมาระหว่างชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นและคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ทำเอาบรรดาครูน้อยครูใหญ่ที่เป็นสมาชิกฯสับสนไปตามๆกันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่


ล่าสุด มีรายงานว่า นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ส่งหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน หนังสือลงวันที่ 18 พ.ค. 63 โดยข้อความในหนังสือระบุว่า ตามที่มีสื่อมวลชนบางสำนัก ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด หายไปในจำนวน 1,175 ล้านบาท และทางสมาชิกของสหกรณ์ฯได้ยื่นขอให้ปลดคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น จำกัด ชุดปัจจุบัน เพราะปกปิดชุกซ่อนหลักฐานเรื่องเงินที่สูญหาย และการฝืนคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น


ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบ พบว่าวันที่ 20 ก.ค. 54 เงินจำนวน 770 ล้านบาท ที่ถูกเบิกถอนออกจากบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง และปรากฏหลักฐานว่าต่อมาในวันที่ 26 ก.ค.54 มีการโอนเงินกลับเข้าสู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น จำกัดแล้ว ในบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามอดินแดงขอนแก่น แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น(สก.ขก.)ขอเอกสารรับรองจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามอดินแดง เพื่อใช้ในการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเงินถูกโอนกลับเข้ามายังบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดจริง
ดังนั้น เงินที่มีการเบิกถอนจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง และมิได้มีการโอนหรือนำฝากกลับเข้าบัญชีของสหกรณ์ จึงมี 3 รายการ ได้แก่ ในวันที่16 สิงหาคม 54 มีการถอนออกไปจำนวน2รายการ คือ 296 ล้านบาทกับ100ล้านบาท รวมเป็น396ล้านบาท และการเบิกถอนเงิน 1 รายการ ในวันที่14 พ.ย.56 จำนวน9,015,719.18บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 405,015,719.18 บาท
ประเด็นที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้รายงานถึงการดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดต่อสหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น จำกัด ได้แจ้งความร้องทุกข์ในวันที่ 6 ธ.ค.62 ต่อศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 4 และวันที่ 9 ธ.ค.62 ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ในข้อหายักยอกทรัพย์ และข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม หรือความผิดอื่นตามที่ปรากฏจากการสอบสวนและขอให้เรียกเงินจำนวนที่สูญหายพร้อมดอกเบี้ยคืนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดด้วย ซึ่งคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ในวันที่ 17 เม.ย.63 สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น จำกัดได้ฟ้องคดีอาญาต่อศาลจังหวัดขอนแก่นโดยตรง โดยฟ้องบุคคลที่มีหลักฐานปรากฏว่าได้กระทำความผิดหรือมีส่วนร่วมกระทำความผิด จำนวน 5 คน ในความผิดฐานร่วมกันยักยอกทรัพย์ ปลอม และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและรับของโจร
ส่วนกรณีที่มีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องด้วย นอกเหนือจากบุคคลที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดฟ้องคดีนั้น ขณะนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ทั้งจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ได้ร้องทุกข์ไว้ และการตรวจสอบโดยทีมทนายความของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด เพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ประเด็นที่ 3.การใช้อำนาจของสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ วันที่ 5 ก.พ. 63 ผู้สอบบัญชีได้ความเห็นต่องบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น อย่างมีเงื่อนไข จากเหตุที่ผู้รับผิดชอบในความเสียหายทำสัญญารับสภาพหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด เป็นลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี จำนวน 431,862,070.43 บาท โดยนำที่ดินจำนวนกว่า 202 ไร่ ราคาประเมิน 169,710,750.00 บาท มาเป็นหลักประกันการชดใช้คืน แต่มูลค่าของหลักประกันไม่ครอบคลุมจำนวนเงินสดขาดบัญชี ยังขาดอยู่จำนวน 262,151,320.43 บาท และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียง 30 ล้านบาท จึงทำให้กำไรสุทธิของสหกรณ์ปรากฏในจำนวน 1,126,271,660.15 บาท ซึ่งหากสหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยถูกต้อง กำไรสุทธิของสหกรณ์ที่ถูกต้องจะเป็นจำนวน 894,120,339.72 บาท
ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้รับรายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ จึงออกคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่(ขก) 18/2563 ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด แก้ไขข้อบกพร่องโดยดำเนินการให้ผู้รับผิดชอบจัดหาหลักประกันให้ครอบคลุมจำนวนเงินสดขาดบัญชีและให้นำกำไรสุทธิในจำนวนที่ถูกต้องตามที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น คือ 874,120,339.72 บาทเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ต่อมาเมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดได้รับแจ้งคำสั่งแล้วได้รายงานการปฏิบัติตามคำสั่งสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น โดยได้มีหนังสือลงวันที่ 7 ก.พ. 63 ขอให้ผู้รับผิดชอบนำหลักประกันมาเพิ่มเติมให้ครบคลุมจำนวนเงินสดขาดบัญชีแล้ว
ในหนังสือชี้แจงของสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นชี้แจงต่อว่า ในวันที่ 13 ก.พ.63 สหกรณ์ได้นำกำไรสุทธิในจำนวน 1,126,271,660.15 บาท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 62 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิตามที่เสนอ จึงไม่เป็นไปตามที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความต่องบการเงินและไม่เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น จำกัดได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและนายทะเบียนสหกรณ์ได้วินิจฉัยแล้วให้ยกอุทธรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
วันที่ 6 มีนาคม 63 สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นในฐานรองนายทะเบียนสหกรณ์ จึงมีคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (ขก) 31/2563 เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 และคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (ขก) 32/ 2563 เพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู จำกัดครั้งที่ 46/2562 เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63 เฉพาะระเบียบวาระการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัดจึงอุทธรณ์คำสั่งทั้ง 2 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของสหกรณ์ทั้ง 2 คำสั่ง
ทั้งนี้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ยังคงมีสิทธิโต้แย้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าวได้ ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์
ประเด็นที่ 4 เหตุที่รองนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ยังมิได้พิจารณาสั่งปลดคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น จำกัด ชุดปัจจุบัน ด้วยเหตุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของสานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแสวงหาพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องตรวจสอบว่าการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น จำกัด มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิในจำนวน 1,126,271,660.15 บาท ตามที่ถูกเพิกถอนมติที่ประชุมไปแล้ว ได้ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เสียหาย หรือสมาชิกต้องเสื่อมเสียประโยชน์อย่างไรหรือไม่
ส่วนกรณีการปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และคำสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น จำกัดขณะนี้เบื้องต้น สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้รายงานว่าจะมีหนังสือให้ผู้รับผิดชอบจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมอีกครั้ง และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดได้กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ใหม่ภายในเดือน มิ.ย.62 โดยจะนำกำไรสุทธิในจำนวน 894,120,339.72 บาท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อจัดสรรกำไรสุทธิประจาปี 62 ต่อไป.

95 total views, 1 views today